Haninge Jaktskytte Klubb

Välkommen till Haninge Jaktskytteklubb!
HJK är en av Sveriges största jaktskytteklubbar. Vi har i dag cirka 1300 medlemmar. På HJK finns det 11 banor, tre för kula och åtta för hagel. Dessa håller öppet för allmänheten under våren och hösten enligt schema som du hittar här på hemsidan. Flera tävlingar arrangeras under året både KM för medlemmar och öppna tävlingar för skyttar från hela landet.

AKTUELLT

ÅRSMÖTE 2019

Ni har väl sett i Knallehanda att HJK har årsmöte Torsdag 21 mars, kl.19.00 i Klubbhuset. DAGORDNING Årsmötets öppnande. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av röstlängd och val av två protokollsjusterare tillika rösträknare. Fråga om mötet har

Hagelprovbanan

Hagelprovbanan är en av de värdefullaste banorna i klubben. Där får ofta blivande skyttar och jägare den så viktiga introduktionen till skytte. Och det är ofta den första lärdomen man får där man tar med sig ut på skjutbanan eller

Bli skjutledare på miniälg (50m) och älgbanan (80m)!

Vill du vara med och bidra med arbetsinsatser på miniälgen och älgbanan? Då skall du passa på och utbilda dig nu under våren för båda banorna. Teoriutbildning för miniälg och älgbanan sker vid två tillfällen (man behöver bara gå på

Vårens säkerhetskurser

Lördagarna 16 mars och 15 juni kl 09.00 äger vårens säkerhetskurser rum i klubbstugan. Du måste gå kursen för att få skjuta självständigt, t.ex. skjuta in ditt kulvapen och efter tio år måste du gå om kursen. Ingen föranmälan behövs.

NYTT INLOGG, felet åtgärdat

Givetvis började nya inlogget med problem. Men nu är det åtgärdat och förhoppningsvis funkar allt som det ska. Banchefer och andra kalenderanvändare Alla ni som har en kalender på hemsidan som ni brukar redigera måste fortsättningsvis utföra två inloggningar. Först