Klubben är en ideell förening som bildades 1973 av ett antal entusiaster intresserade av jakt och skytte. Målsättningen är att främja och förbättra kunskap och skicklighet i jaktskytte. HJK leds av en styrelse vald på klubbens årsmöte.

Klubben är en av de största i Sverige i sitt slag med ca.1.250 medlemmar, varav ca.10% är kvinnor. Bland klubbens medlemmar finns även några av de främsta sportskyttar vi har i landet med en rad SM titlar. Även EM och VM titlar finns bland HJKs duktiga skyttar.

Klubben ligger ca.25 km från Slussen i Stockholm.

Endast under våren och hösten är banorna öppna för allmänheten (och våra medlemmar), då kan man komma hit och prov- / övningsskjuta även om man inte har licens och eget vapen.
Öppettider finner du om du klickar på “ ”Banor & Öppettider”” i menyn ovan.

Medlemskap
Vi vänder oss till alla skytteintresserade människor som vill börja eller förbättra sina kunskaper i jaktskytte. Intagning av nya medlemmar sker löpande under året. Blir man medlem efter 1/10 betalar man endast inträdesavgiften, första årsavgiften betalar man efter årskiftet.

Läs mer om medlemsansökan och medlemskap här eller
SÖK MEDLEMSKAP HÄR!


Tävling
Klubben anordnar årligen flera stora tävlingar i jaktskytte samt två återkommande jaktstigar hagel respektive kula med flera hundra deltagare.

HJKs tävlingskalender


Aktiviteter
Klubben anordnar årligen även flera andra aktiviteter så som tjejskytte, informationskvällar, städdagar och fester. En kalender med alla aktiviteter och mer information finner du i menyn under ”AKTIVITETER”.


Skytte
Banorna hålls öppet för allmänheten på våren och hösten, enligt tidsplan på hemsidan.Dessa dagar kan även icke medlemmar använda sig av våra olika banor. Detta är möjligt genom att frivilliga medlemmar ställer upp som skjutledare eller funktionärer på banorna dessa dagar. Medlemmar kan få tillgång till enskilt skytte efter avlagd säkerhets kurs och en viss tids medlemskap.


Förmån för funktionärer
Medlem som utfört minst 3 arbetspass under föregående år får möjlighet att köpa röda kuponger för hagelskyttet billigare än silverlappar, se prislistan.

Medlem som utfört arbetspass ansvarar själv för att namn och medlemsnummer skrivs upp på avsedd lista.


HJK har följande banor:
Tio hagelbanor:

  • Trap 1
  • Skeet
  • Hagelprovbana 1
  • Hagelprovbana 2
  • Trap 2 med Nordisk Trap, A-trap och Dubbeltrap
  • Sporting med flera kastare i olika svårighetsgrad
  • Kärrskeet med två manuella kastare
  • Jaktstigsmål I: löpande hare
  • Jaktstigsmål II: roterande hare
  • Slamplåt, inskjutningsplåt för blyhagel

Tre kulbanor:

Banorna är välskötta och uppfyller alla krav på respektive normer och säkerhet. Klubben förfogar även över ett nybyggt två vånings klubbhus med en modern och välutrustad servering.


Klubbtidning
Klubben utger fyra gånger per år en periodisk klubbtidning för sina medlemmar, Knallehanda.