2020-03-18Publicerad av

Vid HJK´s styrelsemöte den 16 mars, beslutade styrelsen att flytta fram Haninge jaktskytteklubbs årsmöte, som skulle hållits den 19 mars 2020, på grund av rådande situation med coronavirus covid19. 

Styrelsen kan idag inte sätta ett nytt datum utan avvaktar utvecklingen. Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete i nuvarande sammansättning tills ett årsmöte kan hållas.

Ny kallelse till årsmöte kommer att anslås på hemsidan och i klubbhuset när det bli aktuellt.