2018-06-08Publicerad av

Nytt datum för höstens första säkerhetsutbildning

11 augusti kl 09.00 i klubbstugans övervåning.

Tillfället den 1 september är inställt.
Årets sista kurs går den 6 oktober.

Nu i vår går kursen som planerat lördag 16 juni kl 09.00.

Styrelsen/Eva Tidefelt och Gunnar Maxe