2016-08-02Publicerad av

Nu är det sista chansen till skytteträning efter and, gås och ripjakt. Denna gång kommer vi skjuta plåt med din jaktammunition (endast bly). Stockholms läns jaktskyttelag står för instruktionerna.

Du tar med dig din bössa och hagelammunition US 6 stål 28g, som påminner jaktammunition.
Ta även med lite blyhagel  (din jaktammunition) för skytte på plåten.
Det finns endast 15 platser.
Vi träffas den 18 augusti kl 18.00 – 21,00 i klubbhuset på HJK.
Skicka anmälan till: Pierre.hakansson1@gmail.com
Pierre skytteevent_20160614_004Välkommen // Pierre, Emil och Magnus.