2017-07-20Publicerad av

Äntligen är vallbygget färdigt samt beskiktat. En hel del arbete återstår dock bland annat med montering av nya kastare samt intrimning av kompaktsporting-banan.

Huvudkastaren är dock i funktion vilket innebär att vi öppnar banan för allmänheten i samband med starten av höstsäsongen den 5 augusti. Funktionärer nya som gamla är välkomna att anmäla sig hos mig via mail.  Den 13 augusti kommer vi att köra en utbildning för nya funktionärer direkt efter den allmänna skjutningen, start 14.00. (samling vid Trapp 1).

I samband med nystarten kommer vi att se över vilka som har tillgång till banan. Om du känner att du/ni vill kunna låna banan krävs det att du aktivt deltar i banan med arbetspass.

Väl mött i höst.
Anders Ricknell / Banchef