Om HJK

HJK är en av Sveriges största jaktskytteklubbar. Vi har över 1350 medlemmar varav ca.10% är kvinnor. På HJK finns det 11 banor, tre för kula och åtta för hagel. Dessa håller öppet för allmänheten under våren och hösten. Flera tävlingar arrangeras under året både KM för medlemmar och öppna tävlingar för skyttar från hela landet.

Klubben är en ideell förening som bildades 18 december 1972 av ett antal entusiaster intresserade av jakt och skytte. Målsättningen är att främja och förbättra kunskap och skicklighet i jaktskytte. Mark för övningsbanor ställdes gratis till förfogande av Claes Braunerhjelm och ett verkligt pionjärarbete påbörjades. 
Man byggde en älgskyttebana, en älgfigur av papp i naturlig storlek stod på en liten vagn som gick på räls och drogs fram och tillbaka av en elmotor. Skjutavståndet var 80 m och man sköt med jägarmässigt stöd för vapnet.
I dag leds HJK av en styrelse vald på klubbens årsmöte. Bland klubbens medlemmar finns även några av de främsta sportskyttar vi har i landet med en rad SM titlar. Även EM och VM titlar finns bland HJKs duktiga skyttar. Klubben ligger i Haninge ca.25 km söder om Stockholm.


AKTIVITETER

Klubben anordnar årligen även andra aktiviteter så som juniorskytte, tjejskytte, informationskvällar, städdagar och fester.


BANOR

Banorna håller öppet för allmänheten på våren och hösten, enligt tidsplan som du finner här på hemsidan. Dessa dagar kan både medlemmar och gäster använda sig av våra olika banor. Detta är möjligt genom att frivilliga medlemmar ställer upp som skjutledare eller funktionärer på banorna dessa dagar. HJKs medlemmar kan även få tillgång till enskilt skytte efter avlagd säkerhetskurs, utbildning på banan och en viss tids medlemskap.
Top

HJKs BANOR

10 hagelbanor

Tre kulbanor

Top


FUNKTIONÄRSFÖRMÅNER

Medlem som utfört minst 3 arbetspass under föregående år får möjlighet att köpa röda kuponger för hagelskyttet billigare än guldlappar.

KLUBBTIDNING – Knallehanda

Klubben utger fyra gånger per år en periodisk klubbtidning för sina medlemmar, tidningen heter Knallehanda. Innehållet består dels av artiklar skrivna av tidningens redaktion samt insända artiklar från klubbens medlemmar. Vi finns även på Facebook.

MEDLEMSKAP

Vi vänder oss till alla skytteintresserade människor som vill börja eller förbättra sina kunskaper i jaktskytte. Intagning av nya medlemmar sker löpande under året. Läs mer om medlemsansökan och medlemskap här.

TÄVLINGAR

Klubben anordnar årligen flera olika tävlingar, både KM – Klubbmästerskap för våra medlemmar och öppna tävlingar för gästande jaktskyttar. Bland annat två återkommande jaktstigar hagel respektive kula med flera hundra deltagare.

Haninge 2020 07 31

Top