ÅRSMÖTET framflyttat

Årsmötet som skulle äga rum 2021-03-25 är framflyttat tills vi bedömer att vi kan hålla det utomhus och följa dom lagar och regler som nu gäller under dessa tider. Tid för att lämna in motioner har passerat, det sista januari som gäller.
Medlemmar kan under hela året lämna in förslag till styrelsen på tankar och ideer.

Datum för årsmötet kommer att presenteras på hemsidan.
Styrelsen