Warning: Illegal string offset 'page' in /var/www/vhosts/hjk.se/httpdocs/wp-content/themes/wp_opulus/page.php on line 21

Kulbana100m 2016

Hörselskydd ska användas av alla som befinner sig i skjuthuset och inom 25 m från vapnet.

Skytte på Kulbanan under öppettid

OBS! Banan är under ombyggnad och tills vidare endast 80 meter lång.

Kulbanan är öppen för gäster och medlemmar onsdagar, lördagar och söndagar från mitten av april till mitten av juni samt från mitten av augusti till början av oktober enligt schema. Schema med öppettider hittar du under fliken ”BANOR”.
Under dessa öppettider är banan i möjligaste mån bemannad med skjutledare för att underlätta skyttet. Om banan av någon orsak inte är bemannad säger du till i bunkern att du vill skjuta på banan och får då nödvändiga instruktioner.

Under öppettid, när banan är bemannad med HJKs skjutledare, finns fem stycken inskjutningstavlor (HJKs egna) uppsatta. Två skyttar kan skjuta samtidigt från var sitt bås (håller ner kötiden). Lånekikare finns då på plats för att se träffbilden. (markering sker endast vid godkännande av skjutledaren).
KOSTNAD
Skytte på denna bana är kostnadsfritt.
Om banan är obemannad och du ska skjuta själv kan du köpa inskjutningstavlor i Café Knallen för 10 kr.
SKJUTLEDAREN
– reglerar tiden man får sitta och skjuta baserat på kölängden.
– är behjälplig och instruerar vid behov.
– ser till att säkerhetsreglerna efterföljs.
– byter ut inskjutningstavlorna.
– informerar om vilka regler som gäller utanför banans öppettider.

Övriga tider (när banorna är stängda) får kulbanan endast användas av medlemmar i HJK med säkerhetsutbildning. Tänk på att bomnyckel kan vara bra att ha med sig om du har med dig bilen. Glöm heller inte ditt medlemskort som du visar upp om någon frågar. Du ska även skriva upp dig i skjutledarpärmen.


Skytte på Kulbanan under icke öppettid

SKYTTE

  • Skytte får endast ske från skjutplatserna. Skytte från annan plats är FÖRBJUDET!
  • Skytt som, när banan är stängd, vill använda banan måste vara medlem i HJK och ha genomgått HJKs Säkerhetsutbildning.
  • Det är förbjudet att vistas vid/i närheten av kulfånget under pågående skytte.
  • Vapen får ej lämnas kvar obevakade vid skjutplatsen när man går fram och markerar

ENSAM SKYTT

För att använda kulbanan måste man ha genomgått HJKs säkerhetsutbildning. När man ensam använder kulbanan är man per automatik också skjutledare med det ansvar som då ingår.

FLERA SKYTTAR

Det måste alltid utses en ansvarig skjutledare (som genomgått HJKs säkerhetskurs) som närvarar under skyttet. Övriga skyttar/medlemmar behöver därmed inte ha genomgått HJKs säkerhetskurs.
Som medlem får du vid lån av kulbanan endast ha med dig en (1) gäst.

KÖBILDNING

För att undvika irritation och lång väntetid prata med övriga skyttar och använd sunt förnuft gällande turordning och tidsåtgång.

TAVLOR

Förutom vapen, ammunition, hörselskydd och skyddsglasögon har var och en med sig egna tavlor som man dessutom tar med sig därifrån efter att man städat klart efter sig. Det är totalt förbjudet att skjuta mot andra mål/material än papperstavlor monterade på någon form av träram.

Skyttar/besökare som bryter mot dessa regler kommer nekas tillträde till HJKs banor.


Följande gäller vid Jägarexamensprov, oavsett tid.

MEDLEM
Medlem äger rätt att under pågående jägarexamensprov, utan dröjsmål, använda det lediga vänstra båset för inskjutning av sin bössa.

TAVLOR
När provledare sätter upp provtavlor skall även en inskjutningstavla sättas upp för ev. skytte från vänstra båset. Endast HJKs inskjutningstavla skall användas.

PROVLEDAREN
när medlem kommer för att skjuta in sin bössa önskar provledaren välkommen och anvisar ledigt bås (vänstra).

PROVTAGARE
Endast provledare och en provtagare får vistas på och i anslutning till skjutplatsen. Övriga provtagare skall vänta utanför på, av provledare, anvisad plats.


DITT ANSVAR

Detta är en bana där Du som besökare/användare är funktionär och skjutledare. Det innebär bland annat att Du:

  • ANSVARAR FÖR SÄKERHETEN
  • ser till att alla tavelhållare är upphängda och att häftpistolen ligger på sin plats.
  • samlar ihop trasiga tavlor och kastar dem.
  • plockar tomhylsor och lägger dem i avsedd behållare.
  • tar med sopsäcken till containern (bakom bunkern) om den är full.
  • dessutom ser Du till att det är städat och fint.

Är någonting trasigt eller saknas så fixar Du det eller ser till att det blir fixat, t ex genom att säga till i bunkern eller kontakta banchefen.

– Varför då?
Jo, för att det finns ingen annan, anställd som gör det åt oss. Tack vare detta kommer vi alla trivas och uppskatta banan och dess skick.

MEDLEMSINFORMATION –>

Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.


Warning: Illegal string offset 'page' in /var/www/vhosts/hjk.se/httpdocs/wp-content/themes/wp_opulus/page.php on line 27