En dag på Älgbanan

Lördag den 2 juli kommer vi att ha ett arbetspass på älgbanan och behöver hjälp av medlemmarna (man 10 pers behöver vi). Älgbanan behöver rustas upp inför skjutbanebesiktningen i september. Vi ska byta ut och förlänga sidoskärmarna och snygga till blinderingen. Vi kommer även att röja undan sly som vuxit upp på sidorna om skjutområdet.

Har du frågor kring detta så kontakta banchef Jan Pettesson.
Är du intresserad av att hjälpa till och få ett rabattpass så anmäler du dig här.