Får man?

Jag har ingen nyckel får jag ändå skjuta på Kulbana100m?

 Ja, om du har fått godkänt på HJKs säkerhetkurs kan du skjuta där. Nyckel behövs inte.

Får jag provskjuta min pistol/revolver på HJKs banor?

NEJ enhandsvapen får inte användas på HJKs banor.

Får man köpa röda kuponger om man varit funktionär i Café Knallen?

Ja, arbetspass i Caféet räknas på samma sätt dom banfunktionär, städdag, tävlingsfunktionär. Dessutom är det ett bra sätt att lära känna andra medlemmar i klubben.

Var hittar jag; Ordnings- & Säkerhetsbestämmelser, HJK Stadgar, SäkB och KM regler?

Titta i MENYN –> Kansliet

Vad gäller vid banlån?

Skjutledare måste utses innan skyttet börjar.
När du lånar en bana får andra medlemmar ansluta och delta. Man har inte ensamrätt till banan.
Varje HJK-medlem får ha med sig en gäst.
När man skjutit klart städar man banan och tar med sig sopor därifrån.
Är något trasigt eller ur funktion anmäler man det till banchefen.

Vad gäller när man hyr en bana?

Skjutledare måste utses innan skyttet börjar.
Den som hyr banan har ensamrätt till den. Andra medlemmar kan inte ansluta.
Man får ha fritt antal gäster med sig.
När man skjutit klart städar man banan och tar med sig sopor därifrån.
Är något trasigt eller ur funktion anmäler man det till banchefen.