KÄRRSKEET

Karrskeet 2016

Kärrskeeten finner du längst in på området. Gå förbi klubbhuset och fortsätt på vägen tills du kommer till en korsning. Gå till vänster och fortsätt förbi Älgbanan. Du kommer fram till en vändplan där Miniälg-banan ligger. Gå till vänster upp i skogen så finner du Kärrskeeten.

Hörselskydd och skyddsglasögon skall användas vid skytte på denna bana. Alla typer av hagelgevär upp till kaliber 12 får användas. Man får bara ladda med max två skott och det är stålhagel max us 6 som gäller.

För att kunna använda banan måste du vara medlem och inneha säkerhetsutbildning. Denna bana har ingen funktionär eller automatisk kastare. Den som öppnar banan blir automatiskt ansvarig skjutledare med allt vad det innebär. Här passar bomnyckeln.

Kärrsketen kan hyras.
Banan får hyras vardagar kl 09.00-16.00.
Vill du hyra banan måste du boka den före kl.12.00 dagen innan. Bokning görs hos banchefen.

OBS!
Det är INTE tillåtet att skjuta med blyhagel på denna bana!


MEDLEMSINFORMATION –>

Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.