TRAP 1

Hörselskydd och skyddsglasögon skall användas vid skytte på denna bana.
Alla typer av hagelgevär upp till kaliber 12 får användas. Man får bara ladda med max två skott och det är stålhagel max us 6 som gäller.

På Trap 1 banan skjuter vi övervägande grenen Nordisk trap.

Det går till på följande vis:
Innanför det inhägnade området, där bara skjutande skyttar och skjutledare får vistas, finns 5 stycken skjutplattor. Plattorna är formade inbördes som en svag solfjäder 10 meter bakom kastaren, som finns i ett kastarhus. Kastaren rör sig i en vridande rörelse från väster till höger fram och tillbaka. Du vet därför inte åt vilket håll duvan kommer flyga när du ropar ut den. Varje skytteomgång kallas serie, varje serie innebär 25 lerduvor per skytt som skjuts fem stycken duvor per skjutplatta. Skytten får använda ett skott per duva.

Varje skytt i skjutserien ställer sig på anvisad skjutplatta, en skytt per platta. När skjutledaren startar skjutserien är det alltid skytten på platta 1 (första skytten) som börjar skyttet genom att ladda bössan, ställa sig i färdigställning och ropa ut duvan med ett kort och tydligt “jaaahhh!!”. När skottet är avlossat och bössan bruten (hagelbock, sida-sida) är det nästa skytts tur att göra samma sak. När alla skyttar skjutit sitt första skott är det platta 1 som skjuter sitt andra skott. När samtliga skyttar skjutit fem skott ropar skjutledaren “byte!!” vilket innebär att alla skyttar flyttar sig en platta till höger. Skytten på sista plattan (5) vänder sig åt höger (medurs) och kliver av plattan, går sen raskt och ställer sig på platta 1.

När alla skyttar är på plats ger skjutledaren kommandot “varsågod!” vilket innebär första-skytten laddar och skjuter. Det är alltså inte skytten på platta 1 som börjar nu, det är alltid skytten som startade omgången som är “första-skytt” oavsett vilken platta denne befinner sig på.
När samtliga skyttar skjutit sina 25 skott ropar skjutledaren “Serie!” och därmed är serien avslutat. Alla bössor ska vara oladdade och öppna. Är det någon skytt som av någon anledning har något oavlossat skott kvar får detta inte avlossas efter att serien avslutats.

Det finns stora möjligheter att tävla i grenen N-trap. Man tävlar klassvis, allt efter skicklighet. Den stora skillnaden är att gevärskolven måste ha kontakt mot höftbenet vid utrop av duva och att man inte får lyfta vapnet mot axeln förrän duvan är synlig.

De som är utbildade skjutledare på Trap1-banan har tillträde till banan även under icke öppettider dvs. lån, eller om man föredrar att hyra banan.

Vad kostar det att skjuta?

Kolla här 

MEDLEMSINFORMATION –>

Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.