HJÄRTSTARTARE PÅ HJK

lifepak_cr_plusDEFIBRILLATOR

Defibrillator, eller hjärtstartare, är en anordning som används för att ge elstötar, defibrillering, för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av hjärtstillestånd som till exempel ventrikelflimmer eller ventrikeltachykardi.

Nu har HJK köpt in en hjärtstartare som kommer att finnas i bunkern.

Så fungera den

Om någon råkar ut för hjärtstillestånd påbörjar du genast HLR, ser till att någon ringer ambulans-112 och hämtar defillbratorn från bunkern.

Halvautomatiska defibrillatorer finns i dag på fler och fler ställen i samhället, dessa ger talade instruktioner och kan användas av de flesta oavsett tidigare kunskap. Det vanliga är att det på defibrillatorns hölje finns piktogram som vägleder och hjälper till så att vem som helst kan använda den.

skylt hjartstartNär man startat defibrillatorn ger den talade instruktioner och uppmaningar som hjälper till att korrekt utföra defibrilleringen. Man ansluter då elektroder på den drabbades bröstkorg enligt bilden på defibrillatorn och via dessa leds sedan en el-chock genom hjärtat för att försöka förmå det att slå normalt igen. Det finns en rad säkerhetsprogram i defibrillatorn som inte tillåter att el-chock ges om inte patienten är medvetslös och har drabbats av ett hjärtstillestånd. Endast om defibrillatorn känner av att ett ventrikelflimmer eller en ventrikeltachykardi föreligger levererar den en el-chock.

Tiden till första defibrillering är direkt avgörande för överlevnadschansen vid hjärtstillestånd, enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) minskar överlevnadschansen med 10% för varje oanvänd minut. Helst ska defibrillering ske inom tre minuter.