HJK FYLLER 40 2013

Nästa år fyller HJK 40 år och det tänker vi uppmärksamma med ett jubiléumsnummer fyllt med historik och bilder. Vi söker redan nu gamla nummer av Knallehanda, helst skulle vi vilja få tag i alla Knallehandor som givits ut. Tanken är att scanna framsidan och ta med dem i jubiléumsnummret. Vi söker även gamla fotografier.

Du som har gamla Knallehandor, fotografier och andra intressanta dokument får gärna höra av dig: info@hjk.se
Givetvis returnerar vi allt när vi är klara.  Och du som har något intressant att berätta från klubbens historia får också höra av dig antingen genom att du skriver ihop en berättelse eller så pratas vi vid i telefon och skriver en artikel utifrån din berättelse.