HJK SÄKERHETSKURS

Nästa kurs via Zoom äger rum 25 mars och följs upp med rundvanding den 28 mars. Föranmälan krävs, se nedan –>

Teoridelen genomförs online som ett webinar med hjälp att programmet Zoom. Den praktiska genomgången (rundvandringen) görs i grupper om sju deltagare. Man måste genomföra båda delarna för att bli godkänd. Gammal medlem som förnyar kursen behöver inte gå rundvandringen.

Om medlem inte vill delta på en zoom-kurs får denne tyvärr vänta tills vi kan hålla kursen på vanligt vis. När det kan bli av vet vi inte i dagsläget, det styrs av pandemiläget.

Anmälan till Zoom-mötet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvwDtTctgrqB1t3qEz3ZzQfJ2LqQ1_PVIjrAIuy_Yw8/edit?usp=sharing

Anmälan till rundvandringen
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RKGOazK684NrqtWgq0t5Tz-HHFL8ZLIAuSVjaMns5PY/edit?usp=sharing

Styrelsen