HJKs öppning framflyttat

Vid HJK´s styrelsemöte den 16 mars, beslutade styrelsen gällande allmän öppettid på HJK att inte öppna klubben för allmänheten, som var planerat till den 4 april 2020, utan flytta fram öppningen.
Styrelsen kan idag inte sätta ett nytt datum för när klubben kan öppnas för allmänheten, utan avvaktar utvecklingen. Information mailas ut, läggs ut på hemsidan, sätts upp i klubbhuset och ett anslag vid bommen. Banorna är tillgängliga för medlemsskytte som vanligt. 

Styrelsen