HJKs Säkerhetskurs

Nu kommer vi att genomföra säkerhetskurser genom så kallat Video Webinar (digitalt online-möte) med hjälp av programmet Zoom. Vi hoppas det ska fungera väl och vara tillfyllest för alla nya och gamla medlemmar.

Anmälan och instruktioner kommer att finnas på hemsidan, troligen under vecka 11.
Som ett test för att se hur och om det fungerar med ZOOM genomförs första kursen för i år på torsdag 11 mars. De som ska delta kommer att få en inbjudan direkt från kursledarna. Det vara ett antal av dem som var anmälda till senaste kursen som blev inställd. Övriga kan sen anmäla sig via länk på hemsidan.

Efter testkursen välkomnar i första hand de som aldrig deltagit i någon säkerhetskurs. Därefter meddelar vi när de som behöver gå kursen enligt 10-årsregeln kan anmäla sig. Sålunda har alla med utgången kurs dispens från 10-års regeln tills dess att vi kunnat erbjuda dem plats.

Den praktiska genomgången (rundvandringen) görs i grupper om sju deltagare, information om anmälan till det kommer ni få efter genomförd teorikurs. Praktisk genomgång är obligatorisk för alla som går kursen första gången. Man måste genomföra båda delarna för att bli godkänd. Gammal medlem som förnyar kursen behöver inte gå rundvandringen.

Om medlem inte vill delta på en zoom-kurs får denne tyvärr vänta tills vi kan hålla kursen på vanligt vis. När det kan bli av vet vi inte i dagsläget, det styrs av pandemiläget.

Styrelsen