Juniorskytte

På HJK har vi ett skytte för de yngre skytteintresserade. Skytte sker 1-2 gånger per månad och är öppen för HJKs juniormedlemmar, 10-18 år. För att få vara med vid vårt juniorskytte måste junioren vara medlem i HJK, utom första gången då man är välkommen att prova på. Första gången kostar det inget och efter det betalar junioren enbart för skotten, lånevapen finns. Vi kommer framöver även skjuta hagel men nu i början skjuter vi på miniälgen 22 kantantänd ammunition.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.
Mia Skymbäck och Göran Lundkvist
Ansvariga juniorskyttet

FOTO: okänd