KM Compak Sporting

Tävlingen genomförs på Trap1/Compak-banan alternativt på Sportingbanan. 
Två serier med 25 duvor per serie.
Obligatorisk med skyddsglasögon samt hörselskydd.
Piplängd minst 66cm.

Tävlingen är givetvis öppen för alla medlemmar i HJK.
Man skjuter med egen ammunition. Ta med så att det räcker till tävlingen och till eventuell särskjutning.

KOSTNAD: Betalning sker med kupong. 

Internationella Compak Sportingregler.


 TÄVLINGSKALENDERN.


TÄVLINGSANSVARIG
Tävlingskommittén
tk@hjk.se