KM Compak Sporting

  • Tävlingen genomförs på sportingbanan.
    Två serier á 25 skott.


Datum och tider finner du i tävlingskalendern.

TÄVLINGSANSVARIG
Conny Petters