Kort förklaring från Leffe

Det var olyckligt att formuleringen i styrelsens senaste utskick blev som den blev.
Visserligen är jag och hustrun förkylda/influensa men det är inte av hälsoskäl som jag har avgått.
Det är helt andra skäl som är orsak till min avgång och så småningom kommer information om detta från mig och ingen annan.

Med vänlig hälsning
Leif Johansson
070-760 3707