Viltmål 80 m – Älgbana

  • Skjutledare skall alltid utses innan skytte.
  • Hörselskydd och skyddsglasögon rekommenderas.
  • Med kaliber 22LR kantantänd ammunition är skytte tillåtet dygnet runt.
  • Juldagen och Långfredagen är allt skytte förbjudet.

ÖPPETTIDER    –    PRISLISTAN


Älgbanan ligger en bit in på området, följ vägen förbi klubbhuset. Håll till vänster, på höger sida är Älgbanan och några parkeringsplatser. Under öppettid är banan bemannad med skjutledare, lånevapen finns. För att skjuta på älgbanan behöver du kuponger, dessa köper du i bunkern mittemot klubbhuset innan du går till banan.

Banan har två skjutbås inomhus, en skytt i taget skjuter mot elektronisk markering/älgfigur. Banan är försedd med belysning så det går att skjuta även när det är mörkt.

SKJUTFORMER

Den vanligaste formen att skjuta är s.k. Högviltsprov. Skytten skjuter på stillastående figur. 1-2 sekunder efter skottet startar älgen och skytten skjuter ett andra skott mot rörligt mål. Detta upprepas åt andra hållet. För godkänd serie skall samtliga 4 skott sitta inom träffområdet, älgfigur. Tre serier med alla träffar inom området erfordras för att få godkänt.
Vissa jaktlag har andra krav och vill du skjuta andra former t.ex. flera skott mot stillastående eller flera skott mot rörligt mål går det bra. Det är bara att begära hos skjutledaren.

SÄKERHETEN

HJK sätter säkerheten högt och det finns alltid en utbildad skjutledare närvarande under öppettid. Skjutledarens ord är ”lag” och ska genast efterföljas utan ifrågasättande. Skjutledaren har rätt att avvisa personer som inte följer tillsägelser.
– Ladda inte vapnet förrän du fått klartecken av skjutledaren!
– Får du en klick, skottet går inte när du avfyrar. Behåll bössan i skjutriktningen och vänta 20 sekunder innan du gör patron ur.
– Provanläggning och torrklick får endast ske i banans två skjutbås och efter skjutledarens tillstånd.

MEDLEMSINFORMATION –> Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.