Viltmål 50 m – Miniälgbana


   • Skjutledare skall alltid utses innan skytte.
   • Hörselskydd och skyddsglasögon rekommenderas.
   • Med kaliber 22LR kantantänd ammunition är skytte tillåtet dygnet runt.
   • Juldagen och Långfredagen är allt skytte förbjudet.
   • Banan kan lånas eller hyras av medlemmar i HJK.

ÖPPETTIDER    –    PRISLISTAN


Miniälgbanan ligger längst in på området. Följ vägen förbi klubbhuset. Håll till vänster, när du passerat Älgbanan finner du Miniälgen på höger sida. Under öppettid är banan bemannad med skjutledare, lånevapen finns. För att skjuta på Miniälgbanan behöver du kuponger, dessa köper du i bunkern mittemot klubbhuset innan du går till banan.

Banan har elektronisk markering och det är möjligt för två skyttar att skjuta samtidigt på varsin älgfigur. Förhållandet motsvarar skyttet på älgbanan 80-meter. Banan är försedd med belysning så det går att skjuta även när det är mörkt.

ICKE MEDLEMMAR

Byter Silverkupong mot en skjutserie (30 skott), lånevapen ingår. Kuponger köper du i bunkern. Du får använda egen bössa. Tillåten kaliber. 22LR standard bly.

MEDLEMMAR

Medlem med rabatt skjuter du alltid gratis med eget vapen och ammunition. Tillåten kaliber. 22LR standard bly.  Medlem utan rabatt skjuter mot guldkupong.

ÅLDERSGRÄNSER

Vi på HJK tycker att det är väldigt roligt med nya, unga skyttar men vi har några regler kring detta. För minderåriga skyttar gäller självständigt vapenlån mot legitimation från 15 år. Skytt under 15 år ska alltid ha en vuxens sällskap (18) och vuxen ansvarar för vapenlån. Barnet bör ha fyllt 10 år.
Krav: Barnet måste själv klara av att i stående position hålla och hantera vapnet på ett säkert sätt. Vid tveksamhet har skjutledaren rätt att neka skytte. 

INSKJUTNING

Det kostar inget att skjuta med eget vapen och egen ammunition mot tavla från inskjutningsbåsen. Inskjutningsbåsen kan dock vara stängda under allmän öppettid. Det är upp till skjutledaren för dagen att besluta om skytte vid inskjutningsbåsen får äga rum. 

Inskjutningen utanför allmän öppettid är tillgänglig utan bokning eller hyra. Endast medlemmar som har gått säkerhetsutbildningen har rätt att skjuta utanför allmänna öppettider. Skjutledare ska alltid utses och skrivas in i skjutledarpärmen. 

SKJUTFORMER

Den vanligaste formen att skjuta är s.k. jaktstart. Skytten skjuter på stillastående figur. 1-2 sekunder efter skottet startar älgen och skytten skjuter ett andra skott mot rörligt mål. Detta upprepas åt andra hållet.

SÄKERHETEN

Vi på HJK sätter säkerheten högt och det finns alltid en utbildad skjutledare närvarande. Skjutledarens ord är ”lag” och ska genast efterföljas utan ifrågasättande. Skjutledaren har rätt att avvisa personer som inte följer tillsägelser.


MEDLEMSINFORMATION–>
Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.