Viltmål 50 m – Miniälgbana


Miniälgbanan ligger längst in på området. Följ vägen förbi klubbhuset, håll till vänster, när du passerat Älgbanan finner du Miniälgen på höger sida. Under öppettid är banan bemannad med skjutledare, lånevapen finns (dock ej under Covidpandemin).

För att skjuta på Miniälgbanan behöver du kuponger, dessa köper du i bunkern mittemot klubbhuset innan du går till banan.
Icke medlem: Silverkuponger
Medlemmar: Guldkuponger. Medlem med rabatt skjuter gratis (med eget vapen & ammunition).

Banan har elektronisk markering och det är möjligt för två skyttar att skjuta samtidigt på varsin älgfigur. Förhållandet motsvarar skyttet på älgbanan 80-meter. Banan är försedd med belysning så det går att skjuta även när det är mörkt.


Godkända vapen: klass 4
Godkänd ammunition: Miniälgens elektroniska system – 22LR kantantänd standard blyammunition.
På inskjutningsmål – 22 kantantänd.
Godkända skjutplatser: Elektroniska systemet – skjutbås 1 och 2 inomhus.
På inskjutningsmål – skjutbås 1 och 2 utomhus.
Godkända skjuttider: Se HJKs Ordnings- och Säkerhetsbestämmelser


ÖPPETTIDER    –    PRISLISTAN


SÄKERHETEN

Vi på HJK sätter säkerheten högt och det finns alltid en utbildad skjutledare närvarande. Skjutledarens ord är ”lag” och ska genast efterföljas utan ifrågasättande. Skjutledaren har rätt att avvisa personer som inte följer tillsägelser.
Börja alltid med att uppsöka skjutledaren och berätta att du vill vara med och skjuta.
Hörselskydd och skyddsglasögon rekommenderas.

SKJUTFORMER

Den vanligaste formen att skjuta är s.k. jaktstart. Skytten skjuter på stillastående figur. 1-2 sekunder efter skottet startar älgen och skytten skjuter ett andra skott mot rörligt mål. Detta upprepas åt andra hållet.

ÅLDERSGRÄNSER

Vi på HJK tycker att det är väldigt roligt med nya, unga skyttar men vi har några regler kring detta. För minderåriga skyttar gäller självständigt vapenlån mot legitimation från 15 år. Skytt under 15 år ska alltid ha en vuxens sällskap (18) och vuxen ansvarar för vapenlån. Barnet ska ha fyllt 10 år.
Krav: Barnet måste själv klara av att i stående position hålla och hantera vapnet på ett säkert sätt. Vid tveksamhet har skjutledaren rätt att neka skytte. 

INSKJUTNING

Det kostar inget att skjuta med eget vapen och egen ammunition mot tavla från inskjutningsbåsen på utsidan. Inskjutningsbåsen kan dock vara stängda under allmän öppettid. Det är upp till skjutledaren för dagen att besluta om skytte vid inskjutningsbåsen får äga rum. 

Inskjutningen utanför allmän öppettid är tillgänglig utan bokning eller hyra. Endast medlemmar som har gått säkerhetsutbildningen har rätt att skjuta utanför allmänna öppettider. Skjutledare ska alltid utses och skrivas in i skjutledarpärmen. 


MEDLEMSINFORMATION–> Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.