Markmål Hare & Skjutplåten STÄNGDA

Den 16 februari 2023 träder ett förbud i kraft inom EU mot att medföra och skjuta med blyhagelammunition inom ett område med en radie av 100 meter från våtmark, oavsett om det är för jakt eller övning.

Definitionen av våtmark är nu utan undantag den heltäckande definition som EU gör och till exempel innebär damm, bäck, dike eller kärr. För Haninge Jaktskytteklubb innebär detta att skytte med blyhagel inom HJKs område i praktiken inte är möjligt utan att bryta mot förordningen. HJK har varit i kontakt med Svenska Jägarförbundets ledning och jurist som också gör samma tolkning och bedömning som HJKs styrelse och tävlingsansvariga.

Styrelsen för Haninge Jaktskytteklubb har därför beslutat att från och med den 16 februari 2023 och tills vidare införa förbud mot skytte med blyhagel på klubbens område.

Detta innebär att harbanan och skjutplåten stängs!
Banornas sidor tas bort från hemsidan.

Detta är tråkig läsning och styrelsen är medveten om att detta är en stor påverkan för flera av verksamheterna, men i avvaktan på mer information om hur tillsyn och tillämpning av den nya lagstiftningen kommer att ske så är detta de åtgärder som vi tillsammans med Svenska Jägareförbundet bedömer måste vidtas i nuläget.
Styrelsen och banchefen bevakar utvecklingen kring detta och återkommer

Med vänliga hälsningar, banchef Johan