MARKMÅL HARE

På vägen från bunkern mot Trap 2 och Älgbanan ligger vårt markmål Rakharen och Rundharen på höger sida tillsammans med skjutplåten. För att få använda banan måste du vara medlem och inneha säkerhetsutbildning samt klubbnyckel. Skjutledare skall alltid utses innan skytte. Hörselskydd och skyddsglasögon ska användas.


Godkända vapen: alla typer av hagelgevär upp till kaliber 12
Godkänd ammunition: endast BLYHAGEL max US7. Helkula (Slugs, etc.) och stålhagel är FÖRBJUDET.
Godkänd skjutplats: inne i skjuthuset på avsedd plats.
Godkända skjuttider: Se HJKs Ordnings- och Säkerhetsbestämmelser


Rakharen är en metalltavla (hare) som åker på ett räls. först vänstergående sen tillbaka högergående. Tavlan är försedd med ett fyrkantigt håll där man placerar en pappbit. Antal hagel som träffar pappbiten räknas.
Dubbelskott förbjudet, endast ett skott per löp får skjutas.
Rundharen är två metalltavlor (harar) med ett fyrkantigt håll där man placerar en pappbit. Antal hagel som träffar pappbiten räknas. Man ser hararna rotera runt bakom en öppning.

OBS! Det är INTE tillåtet att skjuta med stålhagel på denna bana!

MEDLEMSINFORMATION –> Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.