Warning: Illegal string offset 'page' in /var/www/vhosts/hjk.se/httpdocs/wp-content/themes/wp_opulus/page.php on line 21
Praktiskt högviltprov/kulgevär

Det praktiska högviltprovet/kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganinsations älgskytteprov och innehålla.

  1. Skjutning mot stillastående figur
  2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagaren ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

Vid provtillfället får provtagaren maximalt skjuta 9 st. 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En 4-skottserie enligt Svenska jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att man skjuter förstaskottet mot stillastående älgfigur som startar i skottet varvid det andra skottet skjuts mot löpande figur.En serie omfattar ett vänster- och ett högerlopp. Godkänf serie enligt Svenska jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att samtliga 4 skott ska vara placerade inom träffområdet på älgfiguren.

Omprov av underkänt prov

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten avståndsbedömmning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av de underkända momenten göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varja försök.Motsvarande gäller om momentet precisionsskutning i praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.


Warning: Illegal string offset 'page' in /var/www/vhosts/hjk.se/httpdocs/wp-content/themes/wp_opulus/page.php on line 27