SÅ FUNKAR DET PÅ HJK

NÄR HJK ÄR ÖPPET

HJK har ett stort utbud av banor, både för hagel- och kulskytte. Samtliga banor håller en hög standard. Under vår- och höstsäsongen håller banorna öppet för allmänheten enligt schema, klicka här.
Då finns funktionärer på plats (ibland är det dock brist på funktionärer vilket innebär att en bana kan var stängd). Det krävs ingen föranmälan eller tidsbokning, det är bara att komma ut till banan, köpa kuponger i ”Bunkern”. Sen anmäler du dig till skjutledaren på banan ger honom en kupong så får du låna en bössa med ammunition. För detta behöver du varken licens eller tidigare erfarenhet av skytte.

Du som har licens kan givetvis ta med dig eget jaktvapen och övningsammunition om du vill. Men du måste ändå köpa kuponger för skyttet. Läs mer om respektive bana genom att klicka på den i menyn ovan. Givetvis är HJKs medlemmar också välkomna att skjuta under öppettiderna.

KUPONGER

Du börjar med att köpa kuponger i ”Bunkern” mitt emot klubbhuset. En kupong för varje skytteserie.
Besökare med eget vapen och ammunition köper silver-kuponger.
Besökare utan eget vapen och ammunition köper vita-kuponger, då får man dessutom ammunition och en lånebössa av skjutledaren på banan i utbyte mot kupongen.

HJKs medlemmar köper guld-kuponger för allt skytte.
HJKs medlemmar med ”RABATT” tryckt på medlemskortet köper röda kuponger för lerduveskyttet. Kulskytte är gratis.

Kupongen ger man till skjutledaren på respektive bana, det går åt en kupong per serie (se Prislistan i menyn ovan).


NÄR HJK ÄR STÄNGT

När HJK är stängt för allmänheten får banorna endast användas av medlemmar eller i sällskap av medlemmar.

NÄR ÄR SKOTTLOSSNING TILLÅTEN

Följande tider är det tillåtet för HJKs medlemmar att låna eller hyra våra banor. Övrig tid är det förbjudet att avlossa skott på området.

Måndag – fredag 09.00 – 21.00
Lördag – söndag 09.00 – 18.00
Lördag – söndag Viltmål 80 m – älgbanans bås 1 och 2, 09.00 – 20.00
Med 22 LRF är skytte tillåtet dygnet runt.
Juldagen och långfredagen är allt skytte förbjudet


LÅNA / HYRA BANA

Har man varit medlem ett tag, deltagit i HJKs Säkerhetsutbildning och blivit skjutledare på en bana kan man låna eller hyra banan, nyckel lånar av banchefen. Har man särskilda behov kan man efter en tid ansöka om banbehörighet till sin klubbnyckel. Det är styrelsen tillsammans med banchefen som beviljar ansökningar.

Om du lånar en bana får du ha med dig en (1) gäst som skjuter för silverlappar. När man lånat banan får även andra medlemmar ansluta och delta i skyttet. Om du hyr en bana har du ensamrätt till banan under hyrtiden och får ha med dig obegränsat med gäster. Gästerna skjuter för silverlappar (som du måst köpa innan du lånar/hyr banan).
Hyran betalar du online med kontokort i samband med bokningen.

Varje bana har en egen sida här på hemsidan, där finns en kalender där du kan se om banan är lånad, hyrd eller stängd. När banan lånas/hyrs av medlem skall alltid skjutledare utses. Läs om skjutledarens ansvar här.


BOMMEN

Bommen hålls öppen under öppettid. Övrig tid ska den alltid vara stängd/låst. Medlem med nyckel får öppna bommen. Den medlem som sist lämnar området är ansvarig för att den blir låst. Om du är osäker på om du är sist, lås bommen de som eventuellt är kvar får låsa upp när de åker hem.


ORDNINGS- och SÄKERHETSBESTÄMMELSER klicka här

Det är alla medlemmars ansvar att ha läst och känna till HJKs ordnings- och säkerhetsbestämmelser. Dessa finner du i menyn under ”HJK” –> ”KANSLIET”. Några viktiga punkter att tänka på ser du nedan.

  • Medtag alltid egna hörselskydd och skyddsglasögon när du besöker våra banor.
  • När det är -10* eller kallare är det inte tillåtet att använda hagelbanorna då kastarna kan ta skada.
  • Det är inte tillåtet att ställa upp och använda egna kastare på någon på HJKs banor eller område.
  • Skytte får endast ske från avsedda skjutplatser i utsedd skjutriktning.

INCIDENT

Det åligger skjutledare, arbetsledare och medlemmar att anmäla personskador och materialskador uppkomna eller iakttagna med en incidentrapport där tydligt beskriver vad som har hänt / vad man har sett.
Personskador ska även anmälas till styrelserepresentant.
Materialskador anmäls direkt till respektive banchef eller tävlingskommittérepresentant.

Incidentrapport ska i bägge fallen upprättas och lämnas till styrelsen och säkerhetsansvarig eller mailas till:
incidentrapport@hjk.se