SÄKERHETSUTBILDNING

Nu kör vi sista säkerhetskursen för 2021.
Kursen består av två delar, en rundvandring på banan och ett Zoom-möte. 
Medlemmar som deltar enligt 10-årsregeln och känner att de har koll på banorna och dess säkerhet behöver inte delta på rundvandringen. De som går säkerhetsutbildningen för första gången skall delta i rundvandringen för att bli godkända.
Två datum för rundvandringen Fredag den 15 oktober kl.16.00 och Fredag den 22 oktober kl 16.00
Zoom-kursen är den 28 oktober.
Anmälan till rundvandring
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RKGOazK684NrqtWgq0t5Tz-HHFL8ZLIAuSVjaMns5PY/edit?usp=sharing
Anmälan till Zoom-möte https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JOtYTXW_4tjzmwT9ixwDZhClI_O4IBi2Znu35cq0yw0/edit?usp=sharing