Skjutledarutbildning på Viltmål 50 m Miniälgen

Äntligen – nu kör vi utbildning på Miniälgen.
Den 19 och 23 april ges teoretisk respektive praktisk utbildning på Miniälgen. Den praktiska genomgången ges i samband med städdagen på HJK.

Förkunskapskrav är genomgången säkerhetsutbildning på HJK samt innehav av licens för vapenklass 4. 

Teoretisk genomgång: 19 april kl 18:30-20:00 digital utbildning via zoom
Praktisk utbildning: 23 april kl 14:00 på HJK, Viltmål 50 m.
Boka själv: 2 PRAO-pass i kalendern på Miniälgen, HJK´s hemsida. 

Anmälan sker i formulär via denna länk: 
Anmälan till utbildning Viltmål 50 m Miniälg

Banchefer
Cengiz Bozkaya och Per Orvebratt

Assisterande
Gösta Dahlberg

fd banchefer
Helena Sundgren
Åsa Rönndahl