SKJUTLEDARUTBILDNING-TRAP1

Teoretisk skjutledarutbildning Lördag 13/4 kl.09:00.
Anmälan krävs, För- och efternamn, tel.nummer och medlemsnummer skickas till Trap1@hjk.se

Utbildningen tar ca.1 timme.
Med Vänlig Hälsning Mykola Banchef Trap1 / Compak Sporting