SKJUTPLÅT

Skjutplåten finns en bit in på området. Fortsätt på vägen förbi bunkern och klubbhuset. På höger sida tillsammans med harbanan finner du skjutplåten. Här kan du provskjuta hagelbössan för att se träffläget, träffbilden och hagelsvärmens spridning. För att se träffbilden kan du ”måla” plåten med krita och vatten. Eller hänga upp kartongbitar (ta med egna). Stålhagel är förbjudet då det studsar på plåten. Det här är enda hagelbanan där man kan skjuta med jaktammunition (BLY hagel). Hörselskydd och skyddsglasögon ska användas. Skjutledare skall alltid utses innan skytte. Är du ensam är du automatiskt skjutledare. För att kunna vara skjutledare krävs genomförd säkerhetsutbildning.
Denna bana behöver du inte boka. För att undvika irritation och lång väntetid prata med övriga skyttar och använd sunt förnuft gällande turordning och tidsåtgång.


Godkända vapen: alla typer av hagelgevär upp till kaliber 12
Godkänd ammunition: endast BLYHAGEL max US1. Helkula (Slugs, etc.) och stålhagel är FÖRBJUDET.
Godkänd skjutplats: på grusplanen mitt framför plåten upp till 35 meters avstånd
Godkända skjuttider: Se HJKs Ordnings- och Säkerhetsbestämmelser


Slugs, Brenneke det vill säga helkula och stålhagel är totalt förbjudet.

MEDLEMSINFORMATION –> Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.

SLAMMNING

Nu finns det krita för att slamma inskjutningsplåten. Det står en burk i markörskyddet på Markmål hare, vatten håller man med själv. Krita, blandningsburk och pensel skall ställas tillbaka i markörskyddet innan man lämnar banan.
Tar du med dig egna kartongbitar och liknande för att skjuta på tar du dom därifrån när du är klar. Eller hur?