SKJUTVALLARNA

Nu går vi mot kallare tider och då är det extra viktigt att kontrollera kulfånget innan man skjuter på våra kulbanor. Under vintern är det stor riska att kulfången fryser.

Enligt krav i SäkB ska kulfånget vara luckert till ett djup av 50 cm. För homogena blykulor som tex 22LR eller slugs räcker det dock med 20 cm.

Det är alltid skjutledarens skyldighet att säkerställa att kulfånget inte är fruset innan skytte påbörjas. På alla våra kulbanor finns en markundersökningskäpp av stål för att kontrollera detta. På käppen finns det två markeringar. 20 cm respektive 50 cm från spetsen. Man ska enkelt med handkraft kunna föra in käppen i kulfånget till aktuell markering. Går inte det så är det inte tillåtet att skjuta.

/Jocke