NORDISK TRAP

Nordisk trap är en vanlig form av lerduveskytte. En del skyttar påstår att det är den enklaste formen av lerduveskytte eftersom duvorna flyger något långsammare än i övriga former.

Kastlängden (hur långt duvan flyger) är 50 meter. Kastaren är placerad i mitten några meter framför skyttarna. Riktningen på duvan varierar endast i sidled inom en sektor av 90 grader. Hagelstorlek är 7: ans hagel ( 2,50mm)

Upp till fem skyttar står uppradade bredvid varandra på varsin skjutplats.

När skytten står i färdigställning redo att skjuta ska vapnet hållas vid sidan av kroppen med kolven mot höften och pipan pekande snett uppåt.

En serie består av 25 duvor, endast ett skott får avlossas mot varje duva.
Skytten på plats 1 börjar genom att ropa ut en duva och skjuta. Sen skjuter resterande skyttar sitt första skott i turordning.
När alla skjutit sitt första skott fortsätter första skytten med sitt andra skott från plats 1.

När samtliga skyttar har skjutit fem skott från sina platser byter man skjutplats åt höger, skytten på plats fem går till plats 1.

Det är alltid skytten som började på plats 1 som är förste skytt oavsett vilken plats denne står på.