SPORTING

Vad är Sporting?

Sporting, är en skyttedisciplin som ingår i ”Federation Internationale de Tir Aux sportives de Chasse” baserad i Paris. FITASC, som det kallas ibland, är den internationella Sportingen och som finns världen över. Många skulle hävda att det är den ultimata utmaningen i lerduveskytte.

Vilka format används?

Tävlingar skjuts 25, 50, 75 och 100 duvor och består av layouter (Parcours) med 25 duvor vardera. De europeiska och internationella evenemangen har 200 duvor som skjuts på 4 dagar.

Det finns två varianter av banbyggandet, som kallas ”gamla systemet” och ”nya systemet”. Det nya systemet rymmer flera skyttar men kräver betydligt fler kastare.

Det gamla systemet består av minst fem kastare på en layout med tre olika peggar. Peggarna är markerade med en 1-meters ring på marken. Ett lag på sex skyttar skjuter en sekvens av duvorna från Peg 1 och går sedan vidare till Peg 2, sedan Peg 3. Nackdelen med detta system är att endast ett lag kan vara ”in action” på en viss layout på en gång.

Det nya systemet har fyra eller fem peggar på varje layout, men varje peg har sin egen uppsättning av kastare. Detta innebär att lag kan skjuta från varje position vid samma tidpunkt. Detta system gör att fler skyttar kan skjuta på en dag. VM och EM kommer alltid att skjutas på det nya systemet med upp till 8 parcours då det är ca 1000 deltagare.

När skyttarna anländer till peggen, visas de duvor som de ska skjuta på. Den första skytten skjuter alla sina enkelduvor och sedan skytt nr två osv. På dubbléerna är skytt nr två som börjar. På peg nr två börjar skytt nr tre på enkelduvorna, skytt nr fyra på dubbléerna osv.
På nästa layout, kommer skytt nr två att börja på peg ett, sedan rullar det vidare i laget. Om det är en heldubblé så får skytten en visning på den. Skytten som ska skjuta får stå i peggen under visningen.

Det är tillåtet att använda två skott på enkelduvorna. För dubbléer, finns det inget krav att skjuta ett skott på varje duva utan skytten kan skjuta båda skotten på en duva.

Startposition!

Startpositionen tills duvan är synlig, är att övre delen av kolven (Kolvhälen) måste vidröra kroppen och hela kolven ska vara under en horisontell linje, 25cm ner från toppen av axeln. Denna linje ska vara markerad på skjutvästen för att hjälpa domaren. Om skytten flyttar sitt gevär innan målet är synligt kommer han/hon omedelbart att varnas av domaren. Upprepade fall resulterar i duvor ska dras av från resultatet.

Good Shooting is no accident

Skjutning sker stående i en 1-meters ring, skytten har stor rörelsefrihet och är inte begränsad på något sätt (om det finns säkerhetsaspekter kan skjutbegränsningar sättas upp). Säker vapenhantering är av största vikt.

Duvorna

Duvorna som används är standard 110 mm, midi 90 mm, mini 60 mm, rabbit, rocket (inte vanliga i Sverige) och battue.

Ammunition

Hagelvikten är max 28 gr och hagelstorleken är max 2.5 mm (stål i Sverige och max 2.85 mm i hagelstorlek).