TRAP, NORDISK

Ingår i KM Lerduva

Max fem skyttar per serie. Varje skytt står på en skjutplats.
Skytt nr.1 kallar ut en duva som får påskjutas med ett skott. Sen fortsätter alla skyttar i turordning. När samtliga skyttar har skjutit mot fem lerduvor vardera byter man skjutplats åt höger och skjuter mot fem duvor igen. Det är alltid skytt nr.1 som börjar skjuta även när man bytt skjutplats. Samtliga skyttar ska skjuta från samtliga skjutplatser.

Totalt 25 duvor och skott per serie.

Ammunition MAX US 7 stål 24 gram.