FUNKTIONÄR

HJK är en ideell förening som drivs av och med klubbens medlemmar. För att få verksamheten att fungera så är vi beroende av klubbmedlemmarnas arbetsinsatser. Får vi inga funktionärer till våra banor (även Café Knallen räknas som en bana!) måste vi hålla stängt vilket inte bara drabbar klubbens medlemmar utan även de personer som kommer och besöker vår fina skjutbana. Klubben tappar även intäckter då vi tvingas hålla stängt.

En fördel med att göra arbetspass som funktionär förutom att lära känna nya kamrater är att man får skjuta rabatterat på våra banor. Man kan mao spara många kronor om man skjuter mycket. Hur billigt det blir ser du i prislistan.

Hur många arbetspass måste jag göra?

För att få skjuta rabatterat måste du göra tre (3) arbetspass per år.

Hur många timmar är ett arbetspass?

Ett arbetspass kan vara olika långt beroende på var du gör det. Som banfunktionär är det mellan 4-5 timmar per pass. Under städdagarna och våra jaktstigar är det några timmar till.

Hur rapporterar jag mina utförda arbetspass?

I bunkern finns under allmän öppettid en lista för varje bana som du skall fylla i då du gör ditt arbetspass, hittar du inte listan så fråga Bunkerchefen om hjälp. Under ex Städdag, Hagelstigen eller KulJuljaktstigen finns det alltid en person som registrerar dom medlemmar som hjälper till. Gör du ett arbetspass under icke allmän öppettid, kontakta ansvarig banchef.

Varför är det viktigt att rapportera arbetspassen jag gör?

När du utfört dina tre pass får du ordet ”RABATT” tryckt på dit medlemskort som du sen visar upp när du ska köpa dina kuponger och vid behov även till skjutledaren. Har du inte rapporterat dina pass känner vi inte till dem och då kommer det inte stå ”RABATT” i ditt medlemskort.

Vem kontaktar jag för att få göra arbetspass?

Kontakta banchefen på resp bana. Lista på banchefer finns i Knallehanda. Eller tävlingsansvariga.

Finns det andra typer av arbetspass att göra om jag inte vill vara banfunktionär?

Det finns alltid behov av hjälp med snickeri, målning, gräsklippning osv. Oavsett vad du gör så räknas din arbetsinsats. Och givetvis tar vi tacksamt emot hjälp utöver de pass som krävs för rabatten.

Jag har hört att om min nyckel har behörighet till en bana så måste jag göra extra arbetspass, stämmer det?

Det stämmer. För att behålla beviljad bannyckelbehörighet ska medlem årligen utföra ett antal arbetspass, så kallade Nyckelpass, företrädesvis på den/de banor bannyckelbehörigheten gäller.
Utförs inte dessa pass avprogrammeras bannyckelbehörigheten.

  • 1 till 2 banor: två funktionärspass per år
  • 3 till 4 banor: tre funktionärspass per år
  • 5 till 6 banor: fyra funktionärspass per år