KÄRRSKEET

Kärrskeeten finner du längst in på området. Gå förbi klubbhuset och fortsätt på vägen tills du kommer till en korsning. Gå till vänster och fortsätt förbi Älgbanan. Du kommer fram till en vändplan där Miniälg-banan ligger. Gå till vänster upp i skogen så finner du Kärrskeeten.
För att få använda banan under icke öppettid måste du vara medlem i HJK och inneha säkerhetsutbildning samt klubbnyckel. Skjutledare skall alltid utses innan skytte. Hörselskydd och skyddsglasögon ska användas.


Godkända vapen: hagelbössa, bryt eller halvautomat upp till kaliber 12
Godkänd ammunition: stålhagel max US7. Max två skott i taget.
Godkända skjutplatser: fem platser utmärkta med stenplattor. Skjutning får endast ske från en skjutplats i taget. Ingen person får under skytte vistas på de övriga platserna.
Godkända skjuttider: Se HJKs Ordnings- och Säkerhetsbestämmelser


ÖPPETTIDER –  PRISLISTAN


OBS! Det är INTE tillåtet att skjuta med blyhagel på denna bana!


MEDLEMSINFORMATION –> Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.