KÄRRSKEET

  • Banan är endast för medlemmar och kräver nyckel.
  • Skjutledare skall alltid utses innan skytte.
  • Hörselskydd och skyddsglasögon ska användas.
  • Alla typer av hagelgevär upp till kaliber 12 får användas.
  • Man får ladda med två skott. STÅLhagel max us7 är godkänt.
  • Juldagen och Långfredagen är allt skytte förbjudet.

För att få använda banan måste du vara medlem och inneha säkerhetsutbildning. Kärrskeeten finner du längst in på området. Gå förbi klubbhuset och fortsätt på vägen tills du kommer till en korsning. Gå till vänster och fortsätt förbi Älgbanan. Du kommer fram till en vändplan där Miniälg-banan ligger. Gå till vänster upp i skogen så finner du Kärrskeeten.

Här passar bomnyckeln. Du behöver inte boka banan om du vill låna den men ska du hyra den måste den bokas i förväg.

OBS! Det är INTE tillåtet att skjuta med blyhagel på denna bana!


MEDLEMSINFORMATION –> Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.