KM EU trap

Tävlingen genomförs på Trap 2 banan med regler efter Fitasc Game Trench reglemente
Man skjuter två serier med 25 st duvor per serie. Varje duva får beskjutas med två skott. 
Vid särskjutning skjuter man ”sudden death” Tävlingsledningen bestämmer platta.

För total placeringen i-särskjuts alltid plats 1-3. Medaljer delas ut till första, andra och tredje plats.


TÄVLINGSKALENDERN.


KOSTNAD: Betalning sker med kupong (Röd eller Guld).
VAPEN & AMMUNITION: Man skjuter med egen ammunition. Ta med så att det räcker till tävlingen och till eventuell särskjutning.

TÄVLINGSANSVARIG
Tävlingskommittén
tk@hjk.se