KM Jaktskytte

KM i jaktskytte är det äldsta klubbmästerskapet i klubben. Den som vinner KM i jaktskytte kommer kallas klubbmästare! Tävlingen innehåller flera grena och det är obligatoriskt deltagande i samtliga grenar.                                                                   

Alla deltagande skyttar samlas i klubbhuset kl. 08:00 för säkerhetsgenomgång, utse jury, dagens upplägg samt lottning av skjutlaglag.
Alla delas in i skjutlag som består av 4–8 skyttar i varje lag. Vid stort deltagande kan antalet deltagare per lag utökas. Alla deltagare hjälps åt att öppna och även städa och stänga banorna.

Tävlingen börjar kl. 09:00.

SKJUTORDNING: Älg, Fasantorn, Rådjur, Kärrskeet och final på Jakttrap.

Tävlingen skjuts varannan kula och varannan hagel och avslutas med finalskjutning i Jakttrap med de skyttar med lägst poäng i föregående grenar som startar i första skjutlaget, högst i sista skjutlaget.
Särskjutningar på tidigare skjutna grenar sker innan finalen på Jakttrap om placeringarna 1-2-3.
Skyttarna skjuter och dömer själva på delgrenarna och finalen hjälps vi åt med. 

Medaljer/pokaler delas ut till grenseger samt i totaltävlingen placering 1–6. Det är ingen i särskjutning på totaltävlingen utan ett system där vi räknar poäng, lägst poäng går före. Vinst i gren 1p tvåa 2p och så vidare.

Deltagare i KM i jaktskytte kan skjuta max 500p.

Grenar som vi skjuter på KM i jaktskytte är

ÄLG, 80m
20 skott totalt i serier om två. Möjlighet till fyra provskott totalt innan serien startas.

Skott 1-10
– 6 löp älg. Ett skott per löp, 6 skott totalt.
– 2 löp älg. Två skott per löp, 4 skott totalt.

Skott 11–20
6 löp älg. Ett skott per löp. 6 skott totalt.
2 löp älg. Två skott per löp, 4 skott totalt.

Övrigt
Stor ringning 5-4-3-1.

Tillåtna hjälpmedel.
Enkel skjutpinne som endast får stödjas i golvet eller björnstödet.
Fri förstoring, fri vikt, fri kaliber, mynningsbroms valfritt, ljuddämpare valfritt.

Inga vapenfel orsakat av skytten skjuts om. Funktionärs fel skjuts om.
Vapnet ska lyftas till anläggning efter att målet kallats och är synligt.
Vid lika resultat från grundserierna skjuts det isär på plats 1-2-3, med en ny serie 10 enkel skott. Om det fortfarande är lika enbart löp med dubbelskott tills skyttarna skiljs åt. Max 100 poäng.

RÅBOCK, 50m
Rå 2×10 skott. 20 skott totalt.
Endast kaliber 22 LR. Figurens fart är inställd på låg hastighet. Möjlighet till fyra provskott totalt innan serien startas. 

Skott 1–10
10 löp enkelskott.

Skott 11–20
10 löp enkelskott.

Övrigt
Ringning 1 – 5. Rikt prick 25mm tillåts på figuren.

Tillåtna hjälpmedel.
Fri förstoring, Fri vikt, mynningsbroms valfritt, ljuddämpare valfritt.

Inga vapenfel orsakat av skytten skjuts om. Funktionärs fel skjuts om.
Vapnet ska lyftas till anläggning efter att målet kallats och är synligt.
Vid lika resultat från grundserien skjuts det isär på plats 1-2-3, med en halv serie a 10 skott.
Om det är fortfarande lika, skott för skott till skyttarna skiljs åt. Max 100 poäng.

KÄRRSKEET, 25 duvor  
Hagel ammunition US7 stål max.
Kastaren på berget används och tre enkelskott och heldubblé per platta.

Första plattan är rakt nedanför berget och platta två mot vänster också vidare. Fem plattor totalt.
Vid enkelskott laddas det övre facket på kastaren med enkel duva, när heldubble kommer laddas övre och nedre facket på kastaren. Tre enkelduvor ett skott per duva, därefter en dubblé per platta.

Vid lika resultat från grundserien plats 1-2-3 skjuts det isär genom hel serie. Om det är fortfarande lika, skjuts det heldubbléer till skyttarna skiljs åt från platta 2.
Vid kross i heldubblén skjuts hela heldubblén om.
Duvkross/kastarfel skjuts om
Inga vapenfel av skytten skjuts om. Funktionärs fel skjuts om.
Max 100 poäng (4p per duva)

FASANTORN, 25 duvor  
Hagel ammunition US 6 stål max.
Kastare 1 används som wobblande enkelduva. Enkelduvan får beskjutas med två skott.
Heldubblén Kastare 1 wobblande och Kastare 4 fast. Duvorna trycks tapp/tapp.
Båsen direkt nedanför trappan används. Kallas även Gubbhyllan. Båsen 1-5
Tre enkelduvor från kastare 1 som får beskjutas med två skott och dubblé från kastare 1 och 4  från platta 1-5.

Vid lika resultat från grundserien plats 1-2-3 skjuts det isär genom hel serie. Om det är fortfarande lika, skjuts det dubbléer till skyttarna skiljs åt från bås 5.
Vid kross i dubblén skjuts hela dubblén om.
Duvkross/kastarfel skjuts om.
Inga vapenfel av skytten skjuts om. Funktionärs fel skjuts om.Max 100 poäng (4p per duva)

JAKTTRAP, 25 duvor  
Hagel ammunition US 6 stål max.
Trap2s kastare närmast elcentralen används. Inställd på fullt wobblande i höjd och sida. Kastlängden cirka 55 meter.
Europatrap plattorna används raklinje 1–5.
Den andra raden plattor, 1-5, den i rak linje, 10 meter från kastaren används.  

Serien skjuts enligt följande.
En duva per platta, max 2 skott per duva. Byte åt höger tills 25 duvor kastats. Max 6 skyttar samtidigt.
Vid lika resultat från grundserien plats 1-2-3 skjuts det isär genom hel serie.
Om det är fortfarande lika, skjuts det duva för duva med enkelskott till skyttarna kan i särskiljas från platta 3.

Duvkross/kastarfel skjuts om.
Inga vapenfel av skytten skjuts om. Funktionärs fel skjuts om.
Max 100 poäng (4p per duva)

Jakttrap är alltid avslutande gren och prisutdelning sker i samband med allt avslutat skytte.

Tävlingskommittén

tk@hjk.se