INSKJUTNINGSBANA

INSKJUTNINGSBANAN ligger längst in på området till vänster efter älgbanorna. Denna bana lämpar sig bland annat för inskjutning.

För att skjuta på Inskjutningsbanan behöver du kuponger, dessa köper du i bunkern mittemot klubbhuset innan du går till banan.
Icke medlem: Silverkupong med eget vapen & ammunition (tillträde en dag).
Medlemmar: Medlem (med medlemskort) skjuter gratis med eget vapen & ammunition.

Under öppettid, när banan är bemannad med HJKs skjutledare, finns inskjutningstavlor (HJKs egna) uppsatta. Två skyttar kan skjuta samtidigt från var sitt bås (vilket håller ner kötiden). Det finns även möjlighet att skjuta stående eller liggande från det tredje skjutbåset. Lånekikare finns på plats för att se träffbilden. (ingen behöver gå fram och markera).

Om banan är obemannad kan du säga till i bunkern att du vill skjuta på banan och får då nödvändiga instruktioner. Du kan köpa inskjutningstavlor i Café Knallen. Banan är utrustad med belysning.
Under icke öppettid får banan användas av medlem i HJK som genomgått HJKs Säkerhetsutbildning.
Ett par gånger per år skjuts Björnpasset på denna bana, tider hittar du i kalendern.


Godkända vapen: Alla kulvapen, samt hagelbössa med Slug- / Brenneke-ammunition.
Godkänd ammunition: Inga begränsningar. Slug- / Brenneke-ammunition får användas.
Godkända skjutplatser: ENDAST skjutbåsen i skjuthuset, tre platser.
Godkänd målplacering: ENDAST invid skjutvallen/kulfånget i befintliga tavelställ.
Godkända skjuttider: Se HJKs Ordnings- och Säkerhetsbestämmelser


ÖPPETTIDER    –    PRISLISTAN


SÄKERHETEN

OBS: DET ÄR FÖRBJUDET ATT SKJUTA FRÅN ANDRA PLATSER ÄN SKJUTBÅSEN INNE I SKJUTHUSET!

HJK sätter säkerheten högt och målet är att det alltid finns alltid en utbildad skjutledare närvarande under öppettid. Skjutledarens ord är ”lag” och ska genast efterföljas utan ifrågasättande. Skjutledaren har rätt att avvisa personer som inte följer tillsägelser.

  • Hörselskydd ska användas av alla som befinner sig i skjuthuset och inom 25 m från vapnet. Skyddsglasögon rekommenderas.
  • Ladda inte vapnet förrän du fått klartecken av skjutledaren!
  • Får du en klick behåll bössan i skjutriktningen och vänta 20 sekunder innan du gör patron ur.
  • Provanläggning och torrklick får endast ske i banans skjutbås i riktning mot skjutvallen efter att skjutledaren givit tillstånd.
  • Det är förbjudet att vistas vid/i närheten av kulfånget under pågående skytte.
  • Vapen får ej lämnas kvar obevakade vid skjutplatsen när man går fram och markerar.
  • Skyttar/besökare som bryter mot banans regler kommer nekas tillträde till HJKs banor.

SKJUTLEDAREN

– reglerar tiden man får sitta och skjuta baserat på kölängden.
– är behjälplig och instruerar vid behov.
– ser till att säkerhetsreglerna efterföljs.
– byter ut inskjutningstavlorna.
– informerar om vilka regler som gäller utanför banans öppettider.

JÄGAREXAMEN

Jägarexamensskytte har förtur till bås 2 och 3, detta gäller vid alla tider då banan är öppen och under allmän öppettid. Se i kalendern vilka tider som även Jägarexamen är på plats.
Bås 1 är tillgängligt för övriga skyttar och skytte sker i samråd med ansvariga för jägarexamen.
MEDLEMSINFORMATION –> Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.