KULBANA, 100m

OBS! Banan är under ombyggnad och tills vidare endast 80 meter lång.

  • Skytte får endast ske från skjutplatserna, skytte från annan plats är FÖRBJUDET
  • Skjutledare skall alltid utses innan skytte.
  • Hörselskydd ska användas av alla som befinner sig i skjuthuset och inom 25 m från vapnet. Skyddsglasögon rekommenderas.
  • Skytt som, när banan är stängd, vill använda banan måste vara medlem i HJK och genomgått HJKs Säkerhetsutbildning.
  • Juldagen och Långfredagen är allt skytte förbjudet.
  • Skytte på denna bana är kostnadsfritt.

ÖPPETTIDER    –    PRISLISTAN

KULBANAN ligger längst in på området till vänster efter älgbanorna. Denna bana lämpar sig bland annat för inskjutning då den är 100 meter lång.  Under öppettid, när banan är bemannad med HJKs skjutledare, finns fem stycken inskjutningstavlor (HJKs egna) uppsatta. Två skyttar kan skjuta samtidigt från var sitt bås (håller ner kötiden). Lånekikare finns då på plats för att se träffbilden. (ingen behöver gå fram och markera). Om banan är obemannad säger du till i bunkern att du vill skjuta på banan och får då nödvändiga instruktioner. Du kan köpa inskjutningstavlor i Café Knallen.
Banan kan inte bokas för lån/hyra. Medlem som deltagit i säkerhetskursen får använda banan.

SKJUTLEDAREN

– reglerar tiden man får sitta och skjuta baserat på kölängden.
– är behjälplig och instruerar vid behov.
– ser till att säkerhetsreglerna efterföljs.
– byter ut inskjutningstavlorna.
– informerar om vilka regler som gäller utanför banans öppettider.

SÄKERHETEN

HJK sätter säkerheten högt och det finns alltid en utbildad skjutledare närvarande under öppettid. Skjutledarens ord är ”lag” och ska genast efterföljas utan ifrågasättande. Skjutledaren har rätt att avvisa personer som inte följer tillsägelser.
– Skytte får endast ske från skjutplatserna i huset. Skytte från annan plats är FÖRBJUDET!
– Ladda inte vapnet förrän du fått klartecken av skjutledaren!
– Får du en klick behåll bössan i skjutriktningen och vänta 20 sekunder innan du gör patron ur.
– Provanläggning och torrklick får endast ske i banans skjutbås och efter skjutledarens tillstånd.
– Det är förbjudet att vistas vid/i närheten av kulfånget under pågående skytte.
– Vapen får ej lämnas kvar obevakade vid skjutplatsen om man går fram och markerar.
Skyttar/besökare som bryter mot banans regler kommer nekas tillträde till HJKs banor.


Följande gäller vid Jägarexamensprov, oavsett tid.

MEDLEM
Medlem äger rätt att under pågående jägarexamensprov, utan dröjsmål, använda det lediga vänstra båset för inskjutning av sin bössa.

TAVLOR
När provledare sätter upp provtavlor skall även en inskjutningstavla sättas upp för ev. skytte från vänstra båset. Endast HJKs inskjutningstavla skall användas.

PROVLEDAREN
när medlem kommer för att skjuta in sin bössa önskar provledaren välkommen och anvisar ledigt bås (vänstra).

PROVTAGARE
Endast provledare och en provtagare får vistas på och i anslutning till skjutplatsen. Övriga provtagare skall vänta utanför på, av provledare, anvisad plats.MEDLEMSINFORMATION –>
Nedan finns information som bara inloggade medlemmar kan se.