HAGELBANOR

Våra hagelbanor finner du i menyn ovan, läs mer om respektive bana genom att klicka på den.

  • Självständigt skytte är bara tillåtet för medlemmar i HJK, som gått säkerhetsutbildning.

  • Medtag alltid egna hörselskydd och skyddsglasögon när du besöker våra banor.

  • När vi har -10* eller kallare ute är det inte tillåtet att använda hagelbanorna då kastarna kan skadas.

  • Det är INTE tillåtet att ställa upp och använda egen kastare på någon av våra banor.

  • Skytte får endast ske från avsedda skjutplatser i utsedd skjutriktning.