COMPACTSPORTING

På Trap1banan kan man även skjuta compactsporting enliget nedan regler.
Ansvarig för compactsporting-banan är Trap1-banans banchef.

Regler för Compactsporting

Compact Sporting

  1. Under allmän öppentid skjuts alltid trap.
  2. Under övrig tid kan skytte ske med samtliga kastare. För att öppna respektive bana måste skjutledaren ha behörighet till detta. Behörighet till trap ges av banchef Trap1 och för compactsporting av banchef sporting. För att använda compactsporting måste skjutledaren vara godkänd av båda bancheferna.
  3. Banan skall alltid bokas oavsett om det gäller trap eller compactsporting. Detta görs till banchef Trap1
  4. Skytte skall ALLTID ske från ordinarie skjutplattor märkt ”S” eller från skjutbås märkt X
  5. Trap-kastaren ”1” får inte ställas om eller flyttas ut.
  6. Inställning av övriga kastare sköts av banchef sporting
  7. Vid skytte på lånad bana skall principen varannan serie tillämpas dvs en serie trap, 25 duvor, sedan en serie compactsporting 25 duvor osv. Om ingen närvarande skytt vill skjuta förbestämd disciplin kan annan disciplin skjutas. Flexibilitet med förnuft måste råda.
  8. Alternativ till detta är att banan hyrs. Anledning till detta är att ingen ska behöva känna att dom inte kan nyttja banan för sitt skytte.
  9. Efter avslutat skytte skall lerduvor i respektive kastarhus fyllas på. Och banan ska städas på tomhylsor och papper som kastas i respektive container.
  10. Fel på utrustning skall rapporteras till banchefen. Det gäller kastare 1-4.

Glöm ej att dra ur kontakterna för 240V/antenn till fjärrkontrollen efter avslutat skytte

Undantag från dessa regler kan endast ske efter godkännande från HJK:s Styrelse