SKEET

Skeet

En skeetbana har åtta stationer som är placerade i en halvcirkel. Duvorna kastas omväxlande som enkelduvor och dubbléer, dvs två duvor som kastas samtidigt.
En av kastmaskinerna är placerad i det så kallade ”tornet” vid station 1 och den andra i ”lådan” vid station 7. Endast ett skott får avlossas mot varje duva och för att skottet skall räknas som träff måste minst en synlig bit avskiljas från lerduvan. Detta gäller alla grenar i lerduveskyttet. En hel tävling omfattar 125 duvor.

 

Nationell Skeet

Detta är en enklare variant av skeet, där några av de svårare dubbléerna har ersatts med enkelduvor. I övrigt är reglerna lika som för Olympisk skeet.
En tävling omfattar normalt 100 duvor som liksom övrig skeet skjuts i serier om 25 duvor. Det är vanligt att nyttja nationell skeet träning som en språngbräda för att sedan verkligen bemästra sitt vapen. Den som ”kan” sin skeetrunda har grundligt lärt sig att hantera minst 16 olika typer varierande skottvinklar. Det i sin tur ger utövaren en stabil grund för att ytterligare utveckla sitt skytte, att träna skeet är alltså en verkligt grundsten i varje allroundskytts utveckling.