Kulbana 100m

Nu är det nya skjuthuset på inskjutningsbanan (100m) klart, det som återstår är en del inredning. Huset kommer att vara klart till höstens öppnande i augusti. Det kommer inte att gå att skjuta ifrån det nya huset innan dess. Det gamla huset kommer att tas bort. Ni kan nu skjuta som vanligt från det gamla huset. Mer information kommer så snart allt är klart.

Vid frågor kontakta mig gärna!

Hälsningar Mia
Banchef 100m