Angående implementering av EU förordning förbud mot blyhagel 

Den 16 februari 2023 träder ett förbud i kraft inom EU mot att medföra och skjuta med blyhagelammunition inom ett område med en radie av 100 m från våtmark, oavsett om det är för jakt eller övning.

Definitionen av våtmark är nu utan undantag den heltäckande definition som EU gör och t ex innebär damm, bäck, dike eller kärr. För Haninge Jaktskytteklubb gör detta att skytte med blyhagel inom HJKs område i praktiken inte är möjligt utan att bryta mot förordningen. HJK har varit i kontakt med Svenska Jägarförbundets ledning och jurist som också gör samma tolkning och bedömning som HJKs styrelse och tävlingsansvariga. 

Styrelsen för Haninge Jaktskytteklubb har därför beslutat att från och med den 16 februari 2023 och tillsvidare införa förbud mot skytte med blyhagel på klubbens område. Detta innebär att harbanan och skjutplåten stängs. Anpassning av markmålet för jägarexamen kommer att vara nödvändig. Det innebär också att årets Hageljaktstig, Norma cup, som planerades till 11-12 mars ställs in.

Detta är tråkig läsning och styrelsen är medveten om att detta är en stor påverkan för flera av verksamheterna, men i avvaktan på mer information om hur tillsyn och tillämpning av den nya lagstiftningen kommer att ske så är detta de åtgärder som vi tillsammans med Svenska Jägareförbundet bedömer måste vidtas i nuläget. 

Länk till förordningen: Kommissionens förordning (EU) 2021/57 om ändring av Reach bilaga XVII vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker

Styrelsen bevakar utvecklingen kring detta och återkommer när det finns ytterligare information.

17 januari 2023
Åsa Rönndahl
Ordförande Haninge Jaktskytteklubb