NY SKYLTNING

Bunkern_01För att underlätta för nya medlemmar och gäster som besöker HJK har vi nu placerat ut två stolpar med hänvisningsskyltar. Dessa anger i vilken riktning våra banor är och hur långt det är dit.

I nästa steg kommer vi att montera skyltar på varje bana med banans namn.

 

Bunkern_02
Första stolpen står vid bunkern.

 

 

Trap2_02
Andra stolpen står vid korsningen till älgbanan.